kando

 
 

วัดทักษะภาษาอังกฤษ และปรึกษาเบื้องต้น ฟรี

KandoWriting ให้บริการตรวจแก้ statement of purpose ฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย สมัครงาน และสมัครทุนการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

การตรวจแก้ครอบคลุมการตรวจแก้การสะกดคำ ไวยากรณ์ ความเหมาะสมในการเลือกใช้คำ วลี หรือประโยค รวมทั้งการให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง statement of purpose ของท่านในแง่เนื้อหา

บริการนี้ครอบคลุมการตรวจแก้ curriculum vitae (résumé) ของท่านด้วย เพื่อให้เอกสารทั้งสองชิ้นของท่านมีเนื้อหาเสริมกันอย่างสมบูรณ์ และไม่ซ้ำซ้อนกันเกินความจำเป็น

Pricing

ราคาบริการ 1,490 - 2,490 บาท ขึ้นอยู่กับความยาวและความยากง่ายของงาน

How It Works

เนื่องจากทางเรารับงานได้จำนวนจำกัด และต้องการรักษาคุณภาพบริการ จึงขอรบกวนท่านที่สนใจ กรุณาส่งต้นฉบับงานเขียน มาเพื่อประเมินค่าบริการและระยะเวลาตรวจล่วงหน้าทาง kandowriting@gmail.com ครับ ขอบคุณครับ

ท่านสามารถส่ง statement of purpose ให้เราอ่านก่อน เพื่อให้เราได้ประเมิน และพูดคุยกับท่านในเบื้องต้น โดยยังไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ หลังจากนั้นท่านค่อยตัดสินใจว่าจะใช้บริการของเราหรือไม่

หากท่านตกลงใช้บริการ เราจะเริ่มดำเนินการตรวจแก้ และอาจติดต่อท่านกลับไปเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ท่านตัดทอนเนื้อหาในส่วนที่ไม่จำเป็น เพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนที่ดูขาดหาย และอธิบายเพิ่มเติมในส่วนที่ไม่ชัดเจน

KandoWriting และ คุณ จะร่วมกันตรวจแก้ statement of purpose จนได้งานที่สมบูรณ์แบบ

อ่านเพิ่มเติม

 

ตัวอย่าง statement of purpose

What is a statement of purpose?

statement of purpose คือเรียงความขนาดกระชับ ที่อธิบายเป้าหมายทางการศึกษา การวิจัย หรือการทำงานของผู้สมัคร เล่าถึงสิ่งที่ผู้สมัครได้ทำไปแล้ว กำลังทำ และคาดว่าจะทำในอนาคตเพื่อบรรลุเป้าหมายนั้น และบอกคุณลักษณะอื่น ๆ เกี่ยวกับตัวผู้สมัคร ที่ทำให้คณะกรรมการคัดเลือกเห็นว่า ผู้สมัครมีความเหมาะสมในการเข้ารับการศึกษา เข้าร่วมทำงานวิจัย หรือเข้าร่วมงานด้วย

ไม่มีใครจะรู้จักตัวตนของผู้สมัคร มากไปกว่าตัวผู้สมัครเอง เพราะฉะนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ผู้สมัครควรเขียนต้นฉบับแรกของ statement of purpose ด้วยตนเอง เพื่อให้สะท้อนความเป็นตัวผู้สมัครได้มากที่สุด ก่อนจะส่งต่อให้บุคคลที่สอง (เช่น KandoWriting) ตรวจแก้ต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

 

Privacy Policy

  • KandoWriting ไม่นำ statement of purpose และ curriculum vitae ของท่านไปเผยแพร่ด้วยวิธีการใด ๆ
  • KandoWriting ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่านให้แก่ผู้ใด ในทุกกรณี
  • อีเมลทั้งหมดที่ใช้ติดต่อสื่อสารไปกลับระหว่างท่านกับ KandoWriting จะได้รับการเก็บรักษาไว้ในพื้นที่บัญชีอีเมล kandowriting@gmail.com โดยไม่มีผู้ใดอื่นเข้าถึงนอกจาก KandoWriting เท่านั้น
 
 

KandoWriting C.P. Tower 3 ติด BTS พญาไท ทางออกตรงข้าม Airport Link โทร. 099-230-4321