kando

 
 

วัดทักษะภาษาอังกฤษ และปรึกษาเบื้องต้น ฟรี

KandoWriting ให้บริการตรวจแก้และจัดทำ résumé (curriculum vitae) ฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย สมัครงาน และสมัครทุนการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

การตรวจแก้ครอบคลุมการตรวจแก้การสะกดคำ ไวยากรณ์ ความเหมาะสมในการเลือกใช้คำ วลี หรือประโยค รวมทั้งการให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง résumé ของท่านในแง่เนื้อหา เพื่อให้ résumé ของท่านมีความกระชับ ตรงไปตรงมา อ่านง่าย และมีรูปแบบปราณีต

หากท่านมี résumé ฉบับภาษาไทยอยู่ก่อนแล้ว ท่านสามารถส่งฉบับภาษาไทยมาได้ทันที เพื่อให้เราจัดทำฉบับภาษาอังกฤษ และให้คำแนะนำในการเพิ่มเติมหรือตัดทอนเนื้อหา

หากท่านยังไม่มี résumé อยู่ก่อน เรายินดีให้คำแนะนำในการตระเตรียมเนื้อหา เพื่อนำมาจัดทำฉบับภาษาอังกฤษต่อไป

Pricing

ราคาบริการ 490 - 990 บาท

Contact

เนื่องจากทางเรารับงานได้จำนวนจำกัด และต้องการรักษาคุณภาพบริการ จึงขอรบกวนท่านที่สนใจ กรุณาส่งต้นฉบับงานเขียน มาเพื่อประเมินค่าบริการและระยะเวลาตรวจล่วงหน้าทาง kandowriting@gmail.com ครับ ขอบคุณครับ

 

ตัวอย่าง résumé

What is a résumé?

résumé หรือ curriculum vitae คือเอกสารสรุปข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ในด้านที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่สมัคร เช่น ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน résumé เป็นเอกสารขนาดสั้นที่ทำให้คณะกรรมการคัดเลือกเห็นได้อย่างรวดเร็วว่า ผู้สมัครมีความเหมาะสมในการเข้ารับการศึกษา เข้าร่วมทำงานวิจัย หรือเข้าร่วมงานด้วยมากน้อยเพียงใด

สิ่งสำคัญของการเขียน résumé คือ การเลือกข้อมูลส่วนตัวเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่สมัคร และการจัดรูปแบบหน้าให้อ่านอย่างรวดเร็วได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

 

Privacy Policy

  • KandoWriting ไม่นำ curriculum vitae ของท่านไปเผยแพร่ด้วยวิธีการใด ๆ
  • KandoWriting ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่านให้แก่ผู้ใด ในทุกกรณี
  • อีเมลทั้งหมดที่ใช้ติดต่อสื่อสารไปกลับระหว่างท่านกับ KandoWriting จะได้รับการเก็บรักษาไว้ในพื้นที่บัญชีอีเมล kandowriting@gmail.com โดยไม่มีผู้ใดอื่นเข้าถึงนอกจาก KandoWriting เท่านั้น
 
 

KandoWriting C.P. Tower 3 ติด BTS พญาไท ทางออกตรงข้าม Airport Link โทร. 099-230-4321