kando

 
 

วัดทักษะภาษาอังกฤษ และปรึกษาเบื้องต้น ฟรี

KandoWriting ให้บริการตรวจแก้ résumé (curriculum vitae) ฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย สมัครงาน และสมัครทุนการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ

การตรวจแก้ครอบคลุมการตรวจแก้การสะกดคำ ไวยากรณ์ ความเหมาะสมในการเลือกใช้คำ วลี หรือประโยค รวมทั้งการให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง résumé ของท่านในแง่เนื้อหา เพื่อให้ résumé ของท่านมีความกระชับ ตรงไปตรงมา อ่านง่าย และมีรูปแบบปราณีต

Pricing & Contact

เนื่องจากทางเรารับงานได้จำนวนจำกัด และต้องการรักษาคุณภาพบริการ จึงขอรบกวนท่านที่สนใจ กรุณาส่งต้นฉบับงานเขียน มาเพื่อประเมินค่าบริการและระยะเวลาตรวจล่วงหน้าทาง kandowriting@gmail.com ครับ ขอบคุณครับ

 

ตัวอย่าง résumé

What is a résumé?

résumé หรือ curriculum vitae คือเอกสารสรุปข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร ในด้านที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่สมัคร เช่น ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงาน résumé เป็นเอกสารขนาดสั้นที่ทำให้คณะกรรมการคัดเลือกเห็นได้อย่างรวดเร็วว่า ผู้สมัครมีความเหมาะสมในการเข้ารับการศึกษา เข้าร่วมทำงานวิจัย หรือเข้าร่วมงานด้วยมากน้อยเพียงใด

สิ่งสำคัญของการเขียน résumé คือ การเลือกข้อมูลส่วนตัวเฉพาะที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสิ่งที่สมัคร และการจัดรูปแบบหน้าให้อ่านอย่างรวดเร็วได้ง่าย

อ่านเพิ่มเติม

 

Privacy Policy

  • KandoWriting ไม่นำ curriculum vitae ของท่านไปเผยแพร่ด้วยวิธีการใด ๆ
  • KandoWriting ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวใด ๆ ของท่านให้แก่ผู้ใด ในทุกกรณี
  • อีเมลทั้งหมดที่ใช้ติดต่อสื่อสารไปกลับระหว่างท่านกับ KandoWriting จะได้รับการเก็บรักษาไว้ในพื้นที่บัญชีอีเมล kandowriting@gmail.com โดยไม่มีผู้ใดอื่นเข้าถึงนอกจาก KandoWriting เท่านั้น
 
 

KandoWriting C.P. Tower 3 ติด BTS พญาไท ทางออกตรงข้าม Airport Link โทร. 099-230-4321