ชวนอ่าน:
Contagious

 

5March2014

Contagious

ทำไมคลิปบางคลิป สินค้าบางอย่าง พฤติกรรมบางแบบ ถึงได้ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมือง ทุกคนแห่กันดู แห่นกันซื้อ แห่กันทำตาม ทั้ง ๆ ที่บางทีก็ดูไม่น่ามีสาระ แต่ของบางอย่าง เรื่องบางเรื่อง ทั้งที่เป็นของดีมาก กลับไม่มีใครสนใจ

Contagious เป็น Adjective มักจะเจอในคำว่า contagious disease แปลว่า โรคติดต่อ ลักษณะโรคติดต่อกับกระแสนิยม ก็คล้าย ๆ กัน ติดต่อลุกลามไปจากคนสู่คน บางทีก็ติดต่อกันในวงแคบ บางจังหวะอาจระบาดไปทั่วประเทศ

จากงานศึกษาวิจัยทำให้เราทราบว่าปรากฏการณ์ปากต่อปากนี้ ต้องมีคุณสมบัติ หรือองค์ประกอบอะไรบ้าง Jonah Berger ผู้เขียน ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์และนักวิจัยในด้านนี้ สรุปเป็นสูตรจำง่าย ๆ ว่า STEPPS

S: Social Currency คนเลือกเล่าเรื่องที่ทำให้ตัวเองดูดี
T: Trigger ต้องมีตัวกระตุ้นให้นึกถึง พูดถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อย ๆ
E: Emotion คนอยากเล่า อยากฟัง เรื่องที่ฟังแล้วกระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก
P: Public ยิ่งคนเห็นเยอะ ได้ฟังบ่อย ได้ใช้กันทั่วไป ยิ่งดี
P: Practical Value เรามักแนะนำของที่มีประโยชน์ให้คนรอบข้าง
S: Stories ประเด็นที่อยากสื่อ ถ้ามาพร้อมกับเรื่องเล่า จะไปได้กว้างและไกลกว่า

เรื่องที่กลายเป็นกระแสนิยม ไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติครบทุกข้อ อาจมีจุดเด่นตามนี้แค่บางข้อ เราสามารถนำความรู้นี้ไปประยุกต์ใช้กับการเผยแพร่ความรู้ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือด้านธุรกิจค้าขายก็ได้ครับ

Contagious

 

© สงวนลิขสิทธิ์

 

KandoWriting C.P. Tower 3 ติด BTS พญาไท ทางออกตรงข้าม Airport Link โทร. 099-230-4321